A környezetvédelmi szabályzatok és eljárási utasítások elkészítése és a szabályzatok meglétének ellenőrzése, folyamatos karbantartása
A rendeletekben előírt bejelentések és bevallások elkészítése
A vonatkozó rendeletek hatálya alá eső hulladékok kezelésével kapcsolatos intézkedések megtétele, hulladékgazdálkodási szabályzat elkészítése és a szabályzatok folyamatos karbantartása, szükség szerinti módosítása
A levegő-, víz-, és szennyvíz-tisztaságvédelmi jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése és a szükséges szabályzatok elkészítése
A környezetvédelem elméleti és gyakorlati oktatási tananyagának összeállítása, oktatások megtartása és nyilvántartása
Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés
Munkaterületek ellenőrzése, észrevételek jelzése, tájékoztatás az aktuális változásokról és hiányosságokról
Gépek és berendezések környezetvédelmi szempontú felülvizsgálata
Létesítmények teljes körű veszélyelemzése, kockázatértékelése
Folyamatos kapcsolat tartása a szakhatóságokkal, a szükséges környezetvédelmi vizsgálati dokumentációk és engedélyek meglétének ellenőrzése
Környezetvédelmi hatástanulmányok, pályázatok és szabályzatok elkészítése
Intézkedési-, és stratégiai tervek készítése
Műszeres környezeti zajterhelés vizsgálat és hatásterület meghatározás, környezeti levegőszennyezettség vizsgálat
Környezetvédelmi szolgáltatások

Az 1995. évi LIII. törvény és a végrehajtási rendeletekben foglalt feladatok szolgáltatás jellegű ellátása.
  • Informatikai szolgáltatások, vállalkozása zökkenőmentes működéséért
  • Villamosipari szolgáltatások, meddőenergia gazdálkodás, költségei csökkentése érdekében
  • Építmények villamosipari villám-, tűz-, és érintésvédelmi felülvizsgálata
  • Munkavédelmi szolgáltatások, a biztonságos munkavégzés és munkakörnyezet érdekében
  • Tűzvédelmi szolgáltatások, tűz-, és tűzkárok megelőzéért
  • Környezetvédelmi szolgáltatások, egészséges környezetünk megóvásáért
  • Légszűrők gyártása és forgalmazása, a nélkülözhetetlen tiszta levegőért